POLCASTING Sp. z o.o.

ul. Przy Bażantarni 11
02-793 Warszawa
tel. (+48 22) 448 00 60-64
fax (+48 22) 448 00 70

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

POLCASTING Sp. z o.o.
Established: 1994
NIP: 526-10-03-017
REGON: 010737276
KRS: 0000102113

 

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy
kapitał zakładowy PLN 200 000,00
wniesiony w pełnej wysokości

DISPLAYS, STANDS, FEEDERS, RACKS, P.O.S., POINT OF SALE PRODUCTS AND SYSTEMS